عنوان أطروحة: –
عنوان پايان نامه: بررسی اثر پیوند الوگرافت سلول های سرتولی بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در مدل جانوری سکته مغزی
مقطع كارشناسي ارشد/ رشته: اللغة و الادب الفارسي- زبان و ادبيات فارسي/ دانشگاه شهید بهشتی دانشكده علوم زیستی
نگارش: کرار زوار علی/ استاد راهنما: دکتر محمد رضا بیگدلی / استاد مشاور: دکتر عباس آقایی- سارا میلانی زاده / شهریور 95

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا