السبت, أبريل 17, 2021
الرئيسية المكتبة رسائل و اطاريح الجامعيين بررسی اثر پیوند الوگرافت سلول های سرتولی بر میزان فعالیت آنزیم های...

بررسی اثر پیوند الوگرافت سلول های سرتولی بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در مدل جانوری سکته مغزی

عنوان أطروحة: –
عنوان پايان نامه: بررسی اثر پیوند الوگرافت سلول های سرتولی بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در مدل جانوری سکته مغزی
مقطع كارشناسي ارشد/ رشته: اللغة و الادب الفارسي- زبان و ادبيات فارسي/ دانشگاه شهید بهشتی دانشكده علوم زیستی
نگارش: کرار زوار علی/ استاد راهنما: دکتر محمد رضا بیگدلی / استاد مشاور: دکتر عباس آقایی- سارا میلانی زاده / شهریور 95

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

احدث المنشورات